ค้นหารุ่น iPad ของคุณ เลือกซื้อสินค้าได้ถูกรุ่น

 

เปิด “การตั้งค่า (Settings)”
ไปที่ “ทั่วไป (General)” แล้วเลือก “เกี่ยวกับ (About)”

 

มองหาแถบ “ชื่อโมเดล (Model Name)” และ
“เลขโมเดล (Model Number)” จากนั้นแตะที่แถบเลขโมเดล

 

เลขโมเดลจะเปลี่ยนเป็น “Axxxx”
จากนั้นเลือกสินค้าที่ตรงกับรุ่น iPad ของคุณ

เลือกสินค้าตามรุ่น iPad

iPad Pro series


iPad Pro 12.9"
6th Gen (2022)

เลขโมเดล (Model Number)

A2436
A2764
A2437
A2766

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad Pro 11"
4th Gen (2022)

เลขโมเดล (Model Number)

A2759
A2435
A2761
A2762

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad Pro 12.9"
5th Gen (2021)

เลขโมเดล (Model Number)

A2378
A2461
A2379
A2462

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad Pro 11"
3rd Gen (2021)

เลขโมเดล (Model Number)

A2377
A2459
A2301
A2460

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad Pro 12.9"
4th Gen (2020)

เลขโมเดล (Model Number)

A2229
A2069
A2232
A2233

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad Pro 11"
2nd Gen (2020)

เลขโมเดล (Model Number)

A2228
A2068
A2230
A2231

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad Pro 12.9"
3rd Gen (2018)

เลขโมเดล (Model Number)

A1876
A2014
A1895
A1983

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad Pro 11"
1st Gen (2018)

เลขโมเดล (Model Number)

A1980
A2013
A1934
A1979

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad Pro 10.5"
(2017)

เลขโมเดล (Model Number)

A1701
A1709
A1852

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad Pro 9.7"
(2016)

เลขโมเดล (Model Number)

A1673
A1674
A1675

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad Air series


iPad Air
5th Gen (2022)

เลขโมเดล (Model Number)

A2588
A2589
A2591

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad Air
4th Gen (2020)

เลขโมเดล (Model Number)

A2316
A2324
A2325
A2072

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad Air
3rd Gen (2019)

เลขโมเดล (Model Number)

A2152
A2123
A2153
A2154

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad Air
2nd Gen (2014)

เลขโมเดล (Model Number)

A1566
A1567

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad Air
1st Gen (2013-2014)

เลขโมเดล (Model Number)

A1474
A1475
A1476

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad series


iPad
10th Gen (2022)

เลขโมเดล (Model Number)

A2696
A2757
A2777

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad
9th Gen (2021)

เลขโมเดล (Model Number)

A2602
A2604
A2603
A2605

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad
8th Gen (2020)

เลขโมเดล (Model Number)

A2270
A2428
A2429
A2430

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad
7th Gen (2019)

เลขโมเดล (Model Number)

A2197
A2200
A2198

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad
6th Gen (2018)

เลขโมเดล (Model Number)

A1893
A1954

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad
5th Gen (2017)

เลขโมเดล (Model Number)

A1822
A1823

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad mini series


iPad mini
6th Gen (2021)

เลขโมเดล (Model Number)

A2567
A2568
A2569

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad mini
5th mini (2019)

เลขโมเดล (Model Number)

A2133
A2124
A2126
A2125

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้


iPad mini
4th (2015)

เลขโมเดล (Model Number)

A1538
A1550

สินค้าสำหรับ iPad รุ่นนี้