Prodigee

รายการ 1 ถึง 12 ของ 43 ทั้งหมด

 • Prodigee Safetee Steel ( เคส Samsung Galaxy S10e )
  • เคสใสกันกระเเทกที่มาพร้อมดีไซน์ Super Slim
  • ผ่านการทดสอบจากภายในห้อง Lab โดยการ Drop Test ที่ความสูง 2 เมตร
  • ด้านในดีไซน์เป็นช่อง Air bag เล็กๆ เป็นลอนๆ ในวัสดุตัวเคสช่วยในการดูดซับเเรงกระเเทกจากการตกหล่น
  • ภายในขอบเคสใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Shock Absorption Technology ช่วยดูดซับเเรงกระเเทกได้ดี
  • มีการใช้วัสดุถึง 3 ชั้น (Triple Layer) เพื่อช่วยในการดูดซับเเรงกระเเทกได้ดีเมื่อตัวเครื่องตกหล่น
  เริ่มต้นที่: ฿1,190.00
  เริ่มต้นที่: ฿1,190.00

  สินค้าหมด

 • Prodigee Super Star Case ( เคส Samsung Galaxy S10e )-Clear ( ใส )
  • ดีไซน์สวยตกเเต่งด้วยกลิตเตอร์ที่มีความสวยงาม
  • ผ่านการทดสอบจากภายในห้อง Lab โดยการ Drop Test ที่ความสูง 2 เมตร 
  • ด้านในดีไซน์เป็นช่อง Air bag เล็กๆ เป็นลอนๆ ในวัสดุตัวเคสช่วยในการดูดซับเเรงกระเเทกจากการตกหล่น
  • ภายในขอบเคสใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Shock Absorption Technology ช่วยดูดซับเเรงกระเเทกได้ดี
  • มีการใช้วัสดุถึง 3 ชั้น (Triple Layer) เพื่อช่วยในการดูดซับเเรงกระเเทกได้ดีเมื่อตัวเครื่องตกหล่น

  สินค้ารุ่นนี้จะมี 2 แบบนะครับโดยมีความแตกต่างกันที่บริเวณขอบซึ่งรุ่นดำใส (Smoke) และรุ่นชมพู (Rose) ที่บริเวณขอบจะมีการเสริมด้วยวัสดุ Thermoplastic Elastomers (TPE) เป็นเทคโนโลยี Shock Absorption Technology ซึ่งถ้าเป็นรุ่นใส (Clear) ขอบจะเป็นขอบใสทั้งหมดไม่มีวัสดุซับแรง TPEนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมจะอยุ่ในหัวข้อสิ่งที่ควรรู้ครับ

  ฿399.00
  ฿399.00
 • Prodigee Super Star Case ( เคส Samsung Galaxy S10e )
  • ดีไซน์สวยตกเเต่งด้วยกลิตเตอร์ที่มีความสวยงาม
  • ผ่านการทดสอบจากภายในห้อง Lab โดยการ Drop Test ที่ความสูง 2 เมตร 
  • ด้านในดีไซน์เป็นช่อง Air bag เล็กๆ เป็นลอนๆ ในวัสดุตัวเคสช่วยในการดูดซับเเรงกระเเทกจากการตกหล่น
  • ภายในขอบเคสใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Shock Absorption Technology ช่วยดูดซับเเรงกระเเทกได้ดี
  • มีการใช้วัสดุถึง 3 ชั้น (Triple Layer) เพื่อช่วยในการดูดซับเเรงกระเเทกได้ดีเมื่อตัวเครื่องตกหล่น

  สินค้ารุ่นนี้จะมี 2 แบบนะครับโดยมีความแตกต่างกันที่บริเวณขอบซึ่งรุ่นดำใส (Smoke) และรุ่นชมพู (Rose) ที่บริเวณขอบจะมีการเสริมด้วยวัสดุ Thermoplastic Elastomers (TPE) เป็นเทคโนโลยี Shock Absorption Technology ซึ่งถ้าเป็นรุ่นใส (Clear) ขอบจะเป็นขอบใสทั้งหมดไม่มีวัสดุซับแรง TPEนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมจะอยุ่ในหัวข้อสิ่งที่ควรรู้ครับ

  เริ่มต้นที่: ฿399.00
  เริ่มต้นที่: ฿399.00
 • Prodigee Safetee Steel ( เคส Samsung Galaxy S10 )
  • เคสใสกันกระเเทกที่มาพร้อมดีไซน์ Super Slim
  • ผ่านการทดสอบจากภายในห้อง Lab โดยการ Drop Test ที่ความสูง 2 เมตร
  • ด้านในดีไซน์เป็นช่อง Air bag เล็กๆ เป็นลอนๆ ในวัสดุตัวเคสช่วยในการดูดซับเเรงกระเเทกจากการตกหล่น
  • ภายในขอบเคสใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Shock Absorption Technology ช่วยดูดซับเเรงกระเเทกได้ดี
  • มีการใช้วัสดุถึง 3 ชั้น (Triple Layer) เพื่อช่วยในการดูดซับเเรงกระเเทกได้ดีเมื่อตัวเครื่องตกหล่น
  เริ่มต้นที่: ฿1,190.00
  เริ่มต้นที่: ฿1,190.00

  สินค้าหมด

 • Prodigee Safetee Steel ( เคส Samsung Galaxy S10+ )
  • เคสใสกันกระเเทกที่มาพร้อมดีไซน์ Super Slim
  • ผ่านการทดสอบจากภายในห้อง Lab โดยการ Drop Test ที่ความสูง 2 เมตร
  • ด้านในดีไซน์เป็นช่อง Air bag เล็กๆ เป็นลอนๆ ในวัสดุตัวเคสช่วยในการดูดซับเเรงกระเเทกจากการตกหล่น
  • ภายในขอบเคสใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Shock Absorption Technology ช่วยดูดซับเเรงกระเเทกได้ดี
  • มีการใช้วัสดุถึง 3 ชั้น (Triple Layer) เพื่อช่วยในการดูดซับเเรงกระเเทกได้ดีเมื่อตัวเครื่องตกหล่น
  เริ่มต้นที่: ฿1,190.00
  เริ่มต้นที่: ฿1,190.00

  สินค้าหมด

 • Prodigee Super Star Case ( เคส Samsung Galaxy S10 )-Rose (ชมพู)
  • ดีไซน์สวยตกเเต่งด้วยกลิตเตอร์ที่มีความสวยงาม
  • ผ่านการทดสอบจากภายในห้อง Lab โดยการ Drop Test ที่ความสูง 2 เมตร 
  • ด้านในดีไซน์เป็นช่อง Air bag เล็กๆ เป็นลอนๆ ในวัสดุตัวเคสช่วยในการดูดซับเเรงกระเเทกจากการตกหล่น
  • ภายในขอบเคสใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Shock Absorption Technology ช่วยดูดซับเเรงกระเเทกได้ดี
  • ตัวเคสทั้ง 4 มุม มีการใช้วัสดุถึง 3 ชั้น (Triple Layer) โดยใช้หลักการ Shockproof layer impact absorbing layer 

  สินค้ารุ่นนี้จะมี 2 แบบนะครับโดยมีความแตกต่างกันที่บริเวณขอบซึ่งรุ่นดำใส (Smoke) และรุ่นชมพู (Rose) ที่บริเวณขอบจะมีการเสริมด้วยวัสดุ Thermoplastic Elastomers (TPE) เป็นเทคโนโลยี Shock Absorption Technology ซึ่งถ้าเป็นรุ่นใส (Clear) ขอบจะเป็นขอบใสทั้งหมดไม่มีวัสดุซับแรง TPEนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมจะอยุ่ในหัวข้อสิ่งที่ควรรู้ครับ

  ฿1,190.00
  ฿1,190.00

  สินค้าหมด

 • Prodigee Super Star Case ( เคส Samsung Galaxy S10 )-Clear ( ใส )
  • ดีไซน์สวยตกเเต่งด้วยกลิตเตอร์ที่มีความสวยงาม
  • ผ่านการทดสอบจากภายในห้อง Lab โดยการ Drop Test ที่ความสูง 2 เมตร 
  • ด้านในดีไซน์เป็นช่อง Air bag เล็กๆ เป็นลอนๆ ในวัสดุตัวเคสช่วยในการดูดซับเเรงกระเเทกจากการตกหล่น
  • ภายในขอบเคสใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Shock Absorption Technology ช่วยดูดซับเเรงกระเเทกได้ดี
  • ตัวเคสทั้ง 4 มุม มีการใช้วัสดุถึง 3 ชั้น (Triple Layer) โดยใช้หลักการ Shockproof layer impact absorbing layer 

  สินค้ารุ่นนี้จะมี 2 แบบนะครับโดยมีความแตกต่างกันที่บริเวณขอบซึ่งรุ่นดำใส (Smoke) และรุ่นชมพู (Rose) ที่บริเวณขอบจะมีการเสริมด้วยวัสดุ Thermoplastic Elastomers (TPE) เป็นเทคโนโลยี Shock Absorption Technology ซึ่งถ้าเป็นรุ่นใส (Clear) ขอบจะเป็นขอบใสทั้งหมดไม่มีวัสดุซับแรง TPEนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมจะอยุ่ในหัวข้อสิ่งที่ควรรู้ครับ

  ฿1,190.00
  ฿1,190.00

  สินค้าหมด

 • Prodigee Super Star Case ( เคส Samsung Galaxy S10 )
  • ดีไซน์สวยตกเเต่งด้วยกลิตเตอร์ที่มีความสวยงาม
  • ผ่านการทดสอบจากภายในห้อง Lab โดยการ Drop Test ที่ความสูง 2 เมตร 
  • ด้านในดีไซน์เป็นช่อง Air bag เล็กๆ เป็นลอนๆ ในวัสดุตัวเคสช่วยในการดูดซับเเรงกระเเทกจากการตกหล่น
  • ภายในขอบเคสใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Shock Absorption Technology ช่วยดูดซับเเรงกระเเทกได้ดี
  • มีการใช้วัสดุถึง 3 ชั้น (Triple Layer) เพื่อช่วยในการดูดซับเเรงกระเเทกได้ดีเมื่อตัวเครื่องตกหล่น

  สินค้ารุ่นนี้จะมี 2 แบบนะครับโดยมีความแตกต่างกันที่บริเวณขอบซึ่งรุ่นดำใส (Smoke) และรุ่นชมพู (Rose) ที่บริเวณขอบจะมีการเสริมด้วยวัสดุ Thermoplastic Elastomers (TPE) เป็นเทคโนโลยี Shock Absorption Technology ซึ่งถ้าเป็นรุ่นใส (Clear) ขอบจะเป็นขอบใสทั้งหมดไม่มีวัสดุซับแรง TPEนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมจะอยุ่ในหัวข้อสิ่งที่ควรรู้ครับ

  เริ่มต้นที่: ฿1,190.00
  เริ่มต้นที่: ฿1,190.00

  สินค้าหมด

 • Prodigee Super Star Case ( เคส Samsung Galaxy S10+ )
  • ดีไซน์สวยตกเเต่งด้วยกลิตเตอร์ที่มีความสวยงาม
  • ผ่านการทดสอบจากภายในห้อง Lab โดยการ Drop Test ที่ความสูง 2 เมตร 
  • ด้านในดีไซน์เป็นช่อง Air bag เล็กๆ เป็นลอนๆ ในวัสดุตัวเคสช่วยในการดูดซับเเรงกระเเทกจากการตกหล่น
  • ภายในขอบเคสใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Shock Absorption Technology ช่วยดูดซับเเรงกระเเทกได้ดี
  • มีการใช้วัสดุถึง 3 ชั้น (Triple Layer) เพื่อช่วยในการดูดซับเเรงกระเเทกได้ดีเมื่อตัวเครื่องตกหล่น

  สินค้ารุ่นนี้จะมี 2 แบบนะครับโดยมีความแตกต่างกันที่บริเวณขอบซึ่งรุ่นดำใส (Smoke) และรุ่นชมพู (Rose) ที่บริเวณขอบจะมีการเสริมด้วยวัสดุ Thermoplastic Elastomers (TPE) เป็นเทคโนโลยี Shock Absorption Technology ซึ่งถ้าเป็นรุ่นใส (Clear) ขอบจะเป็นขอบใสทั้งหมดไม่มีวัสดุซับแรง TPEนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมจะอยุ่ในหัวข้อสิ่งที่ควรรู้ครับ

  เริ่มต้นที่: ฿1,190.00
  เริ่มต้นที่: ฿1,190.00

  สินค้าหมด

 • Prodigee Expert Case ( เคส iPad Pro 12.9 (2018) )-Blue ( น้ำเงิน )

  425Degree Recommend Prodigee Expert Case เคสดีไซน์สุดพรีเมี่ยมที่ออกเเบบมาให้รองรับฟังก์ชั่นชาร์จไร้สาย Apple Pencil (2018) เเละป้องกันปากกาหล่นหายช่วยให้หยิบใช้งานได้ง่าย ตัวเคสทำจากพลาสติกเเข็ง (Polycarbonate) คุณภาพดีพร้อมขอบเคสที่ทำจากยาง TPU ที่มีความหนาเป็นพิเศษส่วนฝาพับตกเเต่งด้วยหนัง PU คล้ายผ้าสีสันสวยงามให้ผิวสัมผัสเหมือนยางด้านๆ จึงเกิดรอยนิ้วมือขึ้นค่อนข้างยาก การใช้งานยังปรับได้ถึง 2 ระดับคือระดับตั้ง 60 องศา เเละระดับ 30 องศา ตั้งได้เเข็งเเรงไม่เกิดการสั่นเสทือนขณะใช้งานอีกด้วย ใครที่ชอบเคส iPad เน้นความพรีเมี่ยมใช้งานได้นานตัวนี้ถือว่าเหมาะครับ

  ราคาปกติ: ฿1,590.00

  Special Price ฿1,190.00

  ราคาปกติ: ฿1,590.00

  Special Price ฿1,190.00

  สินค้าหมด

 • Prodigee Expert Case ( เคส iPad Pro 12.9 (2018) )-Red ( แดง )

  425Degree Recommend Prodigee Expert Case เคสดีไซน์สุดพรีเมี่ยมที่ออกเเบบมาให้รองรับฟังก์ชั่นชาร์จไร้สาย Apple Pencil (2018) เเละป้องกันปากกาหล่นหายช่วยให้หยิบใช้งานได้ง่าย ตัวเคสทำจากพลาสติกเเข็ง (Polycarbonate) คุณภาพดีพร้อมขอบเคสที่ทำจากยาง TPU ที่มีความหนาเป็นพิเศษส่วนฝาพับตกเเต่งด้วยหนัง PU คล้ายผ้าสีสันสวยงามให้ผิวสัมผัสเหมือนยางด้านๆ จึงเกิดรอยนิ้วมือขึ้นค่อนข้างยาก การใช้งานยังปรับได้ถึง 2 ระดับคือระดับตั้ง 60 องศา เเละระดับ 30 องศา ตั้งได้เเข็งเเรงไม่เกิดการสั่นเสทือนขณะใช้งานอีกด้วย ใครที่ชอบเคส iPad เน้นความพรีเมี่ยมใช้งานได้นานตัวนี้ถือว่าเหมาะครับ

  ราคาปกติ: ฿1,590.00

  Special Price ฿1,190.00

  ราคาปกติ: ฿1,590.00

  Special Price ฿1,190.00

  สินค้าหมด

 • Prodigee Expert Case ( เคส iPad Pro 12.9 (2018) )-Black (ดำ)

  425Degree Recommend Prodigee Expert Case เคสดีไซน์สุดพรีเมี่ยมที่ออกเเบบมาให้รองรับฟังก์ชั่นชาร์จไร้สาย Apple Pencil (2018) เเละป้องกันปากกาหล่นหายช่วยให้หยิบใช้งานได้ง่าย ตัวเคสทำจากพลาสติกเเข็ง (Polycarbonate) คุณภาพดีพร้อมขอบเคสที่ทำจากยาง TPU ที่มีความหนาเป็นพิเศษส่วนฝาพับตกเเต่งด้วยหนัง PU คล้ายผ้าสีสันสวยงามให้ผิวสัมผัสเหมือนยางด้านๆ จึงเกิดรอยนิ้วมือขึ้นค่อนข้างยาก การใช้งานยังปรับได้ถึง 2 ระดับคือระดับตั้ง 60 องศา เเละระดับ 30 องศา ตั้งได้เเข็งเเรงไม่เกิดการสั่นเสทือนขณะใช้งานอีกด้วย ใครที่ชอบเคส iPad เน้นความพรีเมี่ยมใช้งานได้นานตัวนี้ถือว่าเหมาะครับ

  ราคาปกติ: ฿1,590.00

  Special Price ฿1,290.00

  ราคาปกติ: ฿1,590.00

  Special Price ฿1,290.00

  สินค้าหมด

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4