การใช้งานร่วมกับฟิล์ม/กระจกนิรภัย iPhone 11

ESR Screen Shield Clear

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้


ABLEMEN FF 2XC Corning + Matte Back film

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้


ZEELOT Steel Wire 3D Tempered Glass

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้

รายชื่อเคสที่ไม่สามารถใส่ได้

  • Spigen Slim Armor
  • Spigen Slim Armor Essential S
  • Spigen Crystal Flex
  • OtterBox Defender Series

ESR Screen Shield 3D Privacy

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้

รายชื่อเคสที่ไม่สามารถใส่ได้

 • Spigen Slim Armor
 • Spigen Slim Armor Essential S
 • Spigen Crystal Flex
 • OtterBox Defender Series

ESR Screen Shield 3D

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้

รายชื่อเคสที่ไม่สามารถใส่ได้

 • Spigen Slim Armor
 • Spigen Slim Armor Essential S
 • Spigen Crystal Flex
 • OtterBox Defender Series

Hishield 3D Strong Max

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้

รายชื่อเคสที่ไม่สามารถใส่ได้

 • Spigen Slim Armor
 • Spigen Slim Armor Essential S
 • Spigen Crystal Flex
 • OtterBox Defender Series

Hishield 3D Triple Strong Max

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้

รายชื่อเคสที่ไม่สามารถใส่ได้

 • Spigen Slim Armor
 • Spigen Slim Armor Essential S
 • Spigen Crystal Flex
 • OtterBox Defender Series

ABLEMEN 3D 2XC Corning + Matte Back film

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้

รายชื่อเคสที่ไม่สามารถใส่ได้

 • Spigen Slim Armor
 • Spigen Slim Armor Essential S
 • Spigen Crystal Flex
 • OtterBox Defender Series

Ringke Dual Easy Full Case Friendly Film Protector

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้


PanzerGlass Clear Glass

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้


PanzerGlass Case Friendly

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้


PanzerGlass Case Friendly CamSlider Privacy

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้


PanzerGlass Case Friendly CamSlider with Swarovski

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้


Focus TG Super Glass Generation2 Full Frame Black

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้


Focus Tempered Glass Full Frame Black

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้


Focus TG Super Glass Generation2 3D Full Frame Black

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้

รายชื่อเคสที่ไม่สามารถใส่ได้

 • Spigen Slim Armor
 • Spigen Slim Armor Essential S
 • Spigen Crystal Flex
 • OtterBox Defender Series

Focus Tempered Glass 3D Full Frame Matte Black

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้

รายชื่อเคสที่ไม่สามารถใส่ได้

 • Spigen Slim Armor
 • Spigen Slim Armor Essential S
 • Spigen Crystal Flex
 • OtterBox Defender Series

Focus Tempered Glass Full Frame Matte Black

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้


Focus Tempered Glass AF

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้


Focus Tempered Glass 3D Blue Light Cut Black

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้

รายชื่อเคสที่ไม่สามารถใส่ได้

 • Spigen Slim Armor
 • Spigen Slim Armor Essential S
 • Spigen Crystal Flex
 • OtterBox Defender Series

Focus TG Blue Light Cut Blue Series Full Frame Black

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้


Focus Tempered Glass Blue Light Cut Blue Series

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้


Focus Tempered Glass UC

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้


Focus Tempered Glass 3D Full Frame Black

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้

รายชื่อเคสที่ไม่สามารถใส่ได้

 • Spigen Slim Armor
 • Spigen Slim Armor Essential S
 • Spigen Crystal Flex
 • OtterBox Defender Series

 

Focus TG Full Frame Privacy

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้


 

Focus Tempered Glass 3D Privacy 2way

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้

รายชื่อเคสที่ไม่สามารถใส่ได้

 • Spigen Slim Armor
 • Spigen Slim Armor Essential S
 • Spigen Crystal Flex
 • OtterBox Defender Series 

Ablemen FF Enjoyment

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้