การใช้งานร่วมกับฟิล์ม/กระจกนิรภัย Note 10+

WhiteStone Dome Glass+UV Note10+

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้


Hishield UV Glue Tempered Glass Note10+

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้


Ablemen UV UltraClear Coverage Series Note10+

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้


Zeelot UV Tempered Glass Note10+

รายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้

รายชื่อเคสที่ไม่สามารถใส่ได้เลย

 • i-Blason Ares Slim
 • UAG Plasma

Hishield Case Friendly Glass Note10+

 • UAG Plyo *สามารถใส่ได้ แต่จำเป็นต้องติดให้ตรงเท่านั้น
 • Otterbox Symmetry Clear *สามารถใส่ได้ แต่จำเป็นต้องติดให้ตรงเท่านั้น
 • Otterbox Symmetry Series *สามารถใส่ได้ แต่จำเป็นต้องติดให้ตรงเท่านั้น
 • Otterbox Commuter *สามารถใส่ได้ แต่จำเป็นต้องติดให้ตรงเท่านั้น
 • Otterbox Defender *สามารถใส่ได้ แต่จำเป็นต้องติดให้ตรงเท่านั้น
 • Case-mate Twinkle *สามารถใส่ได้ แต่จำเป็นต้องติดให้ตรงเท่านั้น
 • Case-mate Sheer Crystal *สามารถใส่ได้ แต่จำเป็นต้องติดให้ตรงเท่านั้น
 • Case-mate Tough Clear *สามารถใส่ได้ แต่จำเป็นต้องติดให้ตรงเท่านั้น
 • Case-Mate Tough Groove *สามารถใส่ได้ แต่จำเป็นต้องติดให้ตรงเท่านั้น
 • Case-Mate Karat *สามารถใส่ได้ แต่จำเป็นต้องติดให้ตรงเท่านั้น
 • Element Soul *สามารถใส่ได้ แต่จำเป็นต้องติดให้ตรงเท่านั้น

รายชื่อเคสที่ไม่สามารถใส่ได้เลย

 • Spigen Ultra Hybrid
 • Spigen Liquid Crystal Glitter
 • Spigen Rugged Armor
 • Spigen Tough Armor
 • Ringke Air
 • Ringke Air S
 • Ringke Fusion
 • Ringke FusionX
 • i-Blason Cosmo Slim Designer Case
 • i-Blason Ares Slim
 • Supcase UB Pro Holster
 • Supcase Unicorn Beetle Style Slim Clear
 • UAG Plasma

Ringke DualEasyFull Case Friendly Film Protector Note10+

รอทดสอบรายชื่อเคสที่สามารถใส่ได้