HR Admin Officer  

  คุณสมบัติ  

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

 • จบปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา บริหาร ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้าน HR อย่างน้อย 1-2 ปี

 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office, G-suit, Excel, Powerpoint ได้ดี

 • สามารถใช้งาน Software ที่เกี่ยวกับงาน HR ได้

 • มีทักษะการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีไหวพริบ กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน และสามารถรับแรงกดดันได้

 • สามารถรักษาความลับของทางบริษัทได้

 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

 • มี Growth mindset และ ต้องการความท้าทายในการพัฒนาตัวเอง

 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้ในระดับงานเอกสารและประสานงาน

 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน ประกันสังคม

  รายละเอียดงาน  

 • ทำงาน 5 วัน จ.-ศ. 10:00-18:00 น.

 • สถานที่ทำงาน ซอย กรุงธนบุรี 6 แยก 1 ติดรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี เดินไม่เกิน 5 นาที

 • จัดการงาน ขาด ลา มา สาย ของพนักงานในบริษัท

 • ดูแลการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงาน

 • ดูแลและจัดการ งานเอกสารสัญญาจ้าง และติดตามการประเมินผลของพนักงาน

 • ดูแลและจัดการ เอกสารฝ่ายบุคคลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

 • ดูแลและจัดการ ข้อมูลฝ่ายบุคคลผ่าน Software เกี่ยวกับงานบุคคล

 • วางแผน และ สรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

 • ประสานงานนัดหมายสัมภาษณ์งาน เเละติดตามผลการสัมภาษณ์

 • จัดการประกันสังคม / สวัสดิการของพนักงาน

 • สื่อสารนโยบาย กฎระเบียบข้อบังคับให้กับพนักงานทุกคน

 • ตักเตือน ลงโทษพนักงานกรณีที่ทำผิดกฎระเบียบของบริษัท

 • ดูแลกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์กรต่างๆของพนักงาน

 • วางแผนและประสานงาน การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

 • ดูแลจัดการงานด้านอุปกรณ์สำนักงาน และ งานต่างๆในสำนักงาน

 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  สวัสดิการ  

 • โบนัสประจำปี

 • ประกันสังคม / ประกันสุขภาพกลุ่ม

  รายละเอียดการสมัคร  

สนใจสมัคร ติดต่อมาที่ [email protected] พร้อมแนบข้อมูลตามนี้

 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • แนะนำตัวเองคร่าวๆ
 • หัวข้อเรื่องอีเมล "สมัครงานตำแหน่ง "HR Admin"