HR Admin Officer 


คุณสมบัติ 

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา บริหาร ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน HR อย่างน้อย 1-2 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office, G-suit, Excel, Powerpoint ได้ดี
 • สามารถใช้งาน Software ที่เกี่ยวกับงาน HR ได้
 • มีทักษะการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีไหวพริบ กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน และสามารถรับแรงกดดันได้
 • สามารถรักษาความลับของทางบริษัทได้
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
 • มี Growth mindset และ ต้องการความท้าทายในการพัฒนาตัวเอง
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้ในระดับงานเอกสารและประสานงาน
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน ประกันสังคม

 รายละเอียดงาน 

 • ทำงาน 5 วัน 10:00-18:00 น.
 • สถานที่ทำงาน ซอย กรุงธนบุรี 6 แยก 1 ติดรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี เดินไม่เกิน 5 นาที
 • จัดการงาน ขาด ลา มา สาย ของพนักงานในบริษัท
 • ดูแลการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงาน
 • ดูแลและจัดการ งานเอกสารสัญญาจ้าง และติดตามการประเมินผลของพนักงาน
 • ดูแลและจัดการ เอกสารฝ่ายบุคคลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดูแลและจัดการ ข้อมูลฝ่ายบุคคลผ่าน Software เกี่ยวกับงานบุคคล
 • วางแผน และ สรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
 • ประสานงานนัดหมายสัมภาษณ์งาน เเละติดตามผลการสัมภาษณ์
 • จัดการประกันสังคม / สวัสดิการของพนักงาน
 • สื่อสารนโยบาย กฎระเบียบข้อบังคับให้กับพนักงานทุกคน
 • ตักเตือน ลงโทษพนักงานกรณีที่ทำผิดกฎระเบียบของบริษัท
 • ดูแลกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์กรต่างๆของพนักงาน
 • วางแผนและประสานงาน การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 • ดูแลจัดการงานด้านอุปกรณ์สำนักงาน และ งานต่างๆในสำนักงาน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 สวัสดิการ 

 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม AIA

ใครสนใจติดต่อมาที่ jobs@425degree.com พร้อมแนบ

 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • แนะนำตัวเองคร่าวๆ

 ดูตำแหน่งอื่นๆ คลิกภาพด้านล่างเลยครับ