425Degree ช้อปดีมีคืน

425Degree ช้อปดีมีคืน
28 ธันวาคม 2022 31211 ผู้เข้าชม
425Degree ช้อปดีมีคืน

ช้อปดีมีคืน

ช้อปที่ 425º ลดหย่อนภาษีได้!

ตามยอดที่ซื้อจริงสูงสุด 30,000 บาท

ช้อปที่ 425º ลดหย่อนภาษีได้!

ตามยอดที่ซื้อจริงสูงสุด 30,000 บาท

เงื่อนไขโครงการ

 • ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบกระดาษ
 • *เมื่อได้ใบกำกับภาษีแล้ว แนะนำให้ถ่ายรูปเก็บไว้สำหรับยื่นภาษีในปีหน้า เนื่องจากเอกสารอาจซีดจางได้เมื่อเก็บไว้เป็นเวลานาน
 • *ไม่สามารถขอใบกำกับภาษีย้อนหลังได้

ขั้นตอนการออกใบกำกับภาษี

 • ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ (มีบัญชีสมาชิก) Click >
 • ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ (ไม่มีบัญชีสมาชิก) Click >
 • ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าทาง Line@ / Facebook Inbox Click >
 • ลูกค้าที่ซื้อสินค้าหน้าร้าน 425º Flagship Store สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ Click >

ขั้นตอนการออกใบกำกับภาษีสำหรับ ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ (มีบัญชีสมาชิก)

1. เลือกสินค้าที่ต้องการลงในถุงสินค้าและเลือกชำระเงิน

2. ในหน้าชำระเงิน หัวข้อ “ที่อยู่จัดส่งสินค้า” ให้กรอกข้อมูล “ที่อยู่ออกใบเสร็จ” ให้ครบถ้วน

 • กรณีใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่จัดส่งสินค้า ให้ติ๊กถูกในช่อง “ที่อยู่ออกใบเสร็จ และที่อยู่จัดส่งสินค้า เป็นที่อยู่เดียวกัน"
  *ที่อยู่จัดส่งที่บันทึกไว้ต้องมีข้อมูล หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ระบุไว้
 • หรือหากไม่มั่นใจว่าข้อมูลเดิมได้กรอกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไว้หรือไม่ สามารถกด “เพิ่มที่อยู่ใหม่” แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • กรณีที่อยู่จัดส่งและที่อยู่ออกใบเสร็จเป็นคนละที่กัน ให้นำติ๊กถูกในช่อง “ที่อยู่ออกใบเสร็จ และที่อยู่จัดส่งสินค้า เป็นที่อยู่เดียวกัน” ออก
  กรอกข้อมูล ที่อยู่ออกใบเสร็จ และ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้ครบถ้วน แล้วกด “อัปเดต”

3. เลือกวิธีการส่งสินค้า วิธีการชำระเงิน และกดยืนยันคำสั่งซื้อ เป็นอันเสร็จสิ้น


ขั้นตอนการออกใบกำกับภาษีสำหรับ ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ (ไม่มีบัญชีสมาชิก)

1. เลือกสินค้าที่ต้องการลงในถุงสินค้าและเลือกชำระเงิน

2. ในหน้าชำระเงิน หัวข้อ “ที่อยู่จัดส่งสินค้า” ให้กรอกข้อมูล “หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี” ให้ครบถ้วน

 • กรณีที่อยู่ออกใบเสร็จใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่จัดส่งสินค้า ให้ติ๊กถูกในช่อง “ที่อยู่ออกใบเสร็จ และที่อยู่จัดส่งสินค้า เป็นที่อยู่เดียวกัน”
 • กรณีที่อยู่จัดส่งและที่อยู่ออกใบเสร็จเป็นคนละที่กัน ให้นำติ๊กถูกในช่อง “ที่อยู่ออกใบเสร็จ และที่อยู่จัดส่งสินค้า เป็นที่อยู่เดียวกัน” ออก
  กรอกข้อมูล ที่อยู่ออกใบเสร็จ และ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้ครบถ้วน แล้วกด “อัปเดต”

3. เลือกวิธีการส่งสินค้า วิธีการชำระเงิน และกดยืนยันคำสั่งซื้อ เป็นอันเสร็จสิ้น


ขั้นตอนการออกใบกำกับภาษีสำหรับ ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าทาง Line@ / Facebook Inbox

 • แจ้งข้อมูลสำหรับออกใบกำกับภาษีกับพนักงานตามช่องทางที่สั่งซื้อสินค้าได้เลย
 • *ไม่สามารถขอใบกำกับภาษีย้อนหลังได้

ขั้นตอนการออกใบกำกับภาษีสำหรับ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าหน้าร้าน 425º Flagship Store สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

 • แจ้งข้อมูลสำหรับออกใบกำกับภาษีกับพนักงานได้ที่เคาน์เตอร์ชำระเงิน
 • *ไม่สามารถขอใบกำกับภาษีย้อนหลังได้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการช้อปดีมีคืน 2566 และการลดหย่อนภาษี

วงเงินที่ลดหย่อนภาษีได้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 1. วงเงินซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าทั่วไป ที่ได้ใบกำกับภาษีที่มาในรูปแบบกระดาษ นำไปใช้ลดหย่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริง จำนวนไม่เกิน 30,000 บาท
 2. ซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ใบกำกับภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นำไปใช้ลดหย่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริง จำนวนไม่เกิน 10,000 บาท ( *ร้าน 425º ไม่เข้าร่วมในโครงการส่วนนี้ )

ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของแต่ละบุคคล ต้องคำนวณจากเงินได้สุทธิที่เหลืออยู่ โดยในแต่ละขั้นจะสามารถลดหย่อนได้ดังนี้

 • 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิ์คืนภาษี จากโครงการช้อปดีมีคืน

 • 150,001-300,000 บาท อัตราภาษี 5% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท

 • 300,001-500,000 บาท อัตราภาษี 10% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท

 • 500,001-750,000 บาท อัตราภาษี 15% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท

 • 750,001-1,000,000 บาท อัตราภาษี 20% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด6,000 บาท

 • 1,000,001-2,000,000 บาท อัตราภาษี 25% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด7,500 บาท

 • 2,000,001-5,000,000 บาท อัตราภาษี 30% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท

 • 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษี 35% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

ช้อปดีมีคืน

ช้อปที่ 425 ลดหย่อนภาษีได้! สูงสุด 10,500 บาท*
ตามยอดที่ซื้อจริงสูงสุด 30,000 บาท

เงื่อนไขโครงการ

 • ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2565
 • ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

*เมื่อได้ใบกำกับภาษีแล้ว แนะนำให้ถ่ายรูปเก็บไว้สำหรับยื่นภาษีปีหน้านะครับ เนื่องจากใบเสร็จอาจซีดจางได้เมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานครับ


ขั้นตอนการออกใบกำกับภาษี สำหรับ ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์

 1. กดสินค้าที่ต้องการลงในถุงสินค้าและเลือกชำระเงิน
 2. ในหน้าชำระเงิน หัวข้อ “ที่อยู่จัดส่งสินค้า” ให้กรอก “หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 3. ในหัวข้อ “วิธีการชำระเงิน” กดติ๊กถูกในช่อง “ที่อยู่ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ และที่อยู่จัดส่งสินค้า เป็นที่อยู่เดียวกัน” ในกรณีใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่จัดส่งสินค้า

  หรือ กด "แก้ไข" หากต้องการใช้ที่อยู่อื่นสำหรับใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
 4. หลังจากนั้น กรอกข้อมูลส่วนอื่นๆให้ครบถ้วน และกดยืนยันคำสั่งซื้อ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ

ขั้นตอนการออกใบกำกับภาษี สำหรับ ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าทาง Line / inbox

 • แจ้งข้อมูลตามบัตรประชาชนให้กับ Admin ตามช่องทางที่สั่งซื้อสินค้าได้เลยครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษีได้! สูงสุด 10,500 บาท ตามยอดที่ซื้อจริงสูงสุด 30,000 บาท ลดหย่อนได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของแต่ละคนด้วยครับ ต้องคำนวณจากเงินได้สุทธิที่เหลืออยู่ โดยในแต่ละขั้นจะสามารถลดหย่อนได้ดังนี้

 • 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิ์คืนภาษี จากโครงการช้อปดีมีคืน
 • 150,001-300,000 บาท อัตราภาษี 5% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
 • 300,001-500,000 บาท อัตราภาษี 10% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
 • 500,001-750,000 บาท อัตราภาษี 15% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
 • 750,001-1,000,000 บาท อัตราภาษี 20% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด6,000 บาท
 • 1,000,001-2,000,000 บาท อัตราภาษี 25% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด7,500 บาท
 • 2,000,001-5,000,000 บาท อัตราภาษี 30% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
 • 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษี 35% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท