ค้นหารุ่น iPad ของคุณ เลือกซื้อเคสได้ถูกรุ่น 

เปิด “การตั้งค่า (Settings)”
ไปที่ “ทั่วไป (General)” แล้วเลือก “เกี่ยวกับ (About)” 

มองหาแถบ “ชื่อโมเดล (Model Name)” และ
“เลขโมเดล (Model Number)” จากนั้นแตะที่แถบเลขโมเดล 

เลขโมเดลจะเปลี่ยนเป็น “Axxxx”
จากนั้นเลือกเคสที่ตรงกับรุ่น iPad ของคุณ
เลือกเคสตามรุ่น iPad