Screen Protector (ฟิล์มกันรอย/กระจกนิรภัย)

Screen Protector (ฟิล์มกันรอย/กระจกนิรภัย)

รายการที่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 238

 • Paper-like Genius Edition iPad Pro12.9(2017)/(2015) (ฟิล์มวาดภาพ สำหรับ iPad)
  • ฟิล์มหน้าจอสำหรับ iPad Pro12.9(2017)/(2015)
  • ติดตั้งง่าย ด้วยการแบ่งแผ่นฟิล์มสำหรับลอกออกเป็น 3 ตอน
  • เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ให้ความรู้สึกคล้ายเขียนบนกระดาษจริง
  • เหมาะสำหรับงานเขียน จดบันทึก สามารถทัช สไลด์หน้าจอได้ลื่น
  • ตัวอย่างภาพถ่ายสินค้าจริงด้านล่างทั้งหมด 425 จะใช้เป็นของรุ่น iPad Air (2019) ซึ่งแตกต่างกับรุ่น iPad Pro12.9(2017)/(2015) ตรงเรื่องขนาดหน้าจอครับ ซึ่งถ้าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในหน้านี้ จะได้สินค้าเป็นรุ่น iPad Pro12.9(2017)/(2015) ตามปกติครับ
  ฿609.00
 • Paper-like Genius Edition iPad Air(2019)/iPad Pro10.5(2017) (ฟิล์มวาดภาพ สำหรับ iPad)
  • ฟิล์มหน้าจอสำหรับ iPad Air(2019)/iPad Pro10.5(2017)
  • ติดตั้งง่าย ด้วยการแบ่งแผ่นฟิล์มสำหรับลอกออกเป็น 3 ตอน
  • เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ให้ความรู้สึกคล้ายเขียนบนกระดาษจริง
  • เหมาะสำหรับงานเขียน จดบันทึก สามารถทัช สไลด์หน้าจอได้ลื่น
  ฿529.00
 • Paper-like Genius Edition iPad 9.7(2018)/(2017) (ฟิล์มวาดภาพ สำหรับ iPad)
  • ฟิล์มหน้าจอสำหรับ iPad 9.7(2018)/(2017)
  • ติดตั้งง่าย ด้วยการแบ่งแผ่นฟิล์มสำหรับลอกออกเป็น 3 ตอน
  • เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ให้ความรู้สึกคล้ายเขียนบนกระดาษจริง
  • เหมาะสำหรับงานเขียน จดบันทึก สามารถทัช สไลด์หน้าจอได้ลื่น
  • ตัวอย่างภาพถ่ายสินค้าจริงด้านล่างทั้งหมด 425 จะใช้เป็นของรุ่น iPad Air (2019) ซึ่งแตกต่างกับรุ่น iPad 9.7(2018)/(2017) ตรงเรื่องขนาดหน้าจอครับ ซึ่งถ้าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในหน้านี้ จะได้สินค้าเป็นรุ่น iPad 9.7(2018)/(2017) ตามปกติครับ
  ฿489.00
 • Paper-like Genius Edition iPad Pro12.9(2018) (ฟิล์มวาดภาพ สำหรับ iPad)
  • ฟิล์มหน้าจอสำหรับ iPad Pro12.9(2018)
  • ติดตั้งง่าย ด้วยการแบ่งแผ่นฟิล์มสำหรับลอกออกเป็น 3 ตอน
  • เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ให้ความรู้สึกคล้ายเขียนบนกระดาษจริง
  • เหมาะสำหรับงานเขียน จดบันทึก สามารถทัช สไลด์หน้าจอได้ลื่น
  • ตัวอย่างภาพถ่ายสินค้าจริงด้านล่างทั้งหมด 425 จะใช้เป็นของรุ่น iPad Air (2019) ซึ่งแตกต่างกับรุ่น iPad Pro12.9(2018) ตรงเรื่องขนาดหน้าจอครับ ซึ่งถ้าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในหน้านี้ จะได้สินค้าเป็นรุ่น iPad Pro12.9(2018) ตามปกติครับ
  ฿609.00
 • Paper-like Genius Edition iPad Pro11(2018) (ฟิล์มวาดภาพ สำหรับ iPad)
  • ฟิล์มหน้าจอสำหรับ iPad Pro11(2018)
  • ติดตั้งง่าย ด้วยการแบ่งแผ่นฟิล์มสำหรับลอกออกเป็น 3 ตอน
  • เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ให้ความรู้สึกคล้ายเขียนบนกระดาษจริง
  • เหมาะสำหรับงานเขียน จดบันทึก สามารถทัช สไลด์หน้าจอได้ลื่น
  • ตัวอย่างภาพถ่ายสินค้าจริงด้านล่างทั้งหมด 425 จะใช้เป็นของรุ่น iPad Air (2019) ซึ่งแตกต่างกับรุ่น iPad Pro11(2018) ตรงเรื่องขนาดหน้าจอครับ ซึ่งถ้าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในหน้านี้ จะได้สินค้าเป็นรุ่น iPad Pro11(2018) ตามปกติครับ
  ฿569.00
 • Paper-like Genius Edition iPad MIni 5 (ฟิล์มวาดภาพ สำหรับ iPad)
  • ฟิล์มหน้าจอสำหรับ iPad MIni 5
  • ติดตั้งง่าย ด้วยการแบ่งแผ่นฟิล์มสำหรับลอกออกเป็น 3 ตอน
  • เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ให้ความรู้สึกคล้ายเขียนบนกระดาษจริง
  • เหมาะสำหรับงานเขียน จดบันทึก สามารถทัช สไลด์หน้าจอได้ลื่น
  • ตัวอย่างภาพถ่ายสินค้าจริงด้านล่างทั้งหมด 425 จะใช้เป็นของรุ่น iPad Air (2019) ซึ่งแตกต่างกับรุ่น iPad MIni 5 ตรงเรื่องขนาดหน้าจอครับ ซึ่งถ้าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในหน้านี้ จะได้สินค้าเป็นรุ่น iPad MIni 5 ตามปกติครับ
  ฿449.00
 • Hishield Paper Like Film iPad Air(2019)/iPad Pro10.5(2017) (ฟิล์มวาดภาพ สำหรับ iPad)
  • ฟิล์มหน้าจอสำหรับ iPad Air(2019)/iPad Pro10.5(2017)
  • ติดตั้งง่าย ด้วยการแบ่งแผ่นฟิล์มสำหรับลอกออกเป็น 3 ตอน
  • เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ให้ความรู้สึกคล้ายเขียนบนกระดาษจริง
  • เหมาะสำหรับงานเขียน จดบันทึก รวมไปถึงงานวาดภาพในระดับมืออาชีพ
  • ตัวอย่างภาพถ่ายสินค้าจริงด้านล่างทั้งหมด 425 จะใช้เป็นของรุ่น iPad Pro 11" ซึ่งแตกต่างกับรุ่น iPad Air(2019)/iPad Pro10.5(2017) ตรงเรื่องขนาดหน้าจอครับ ซึ่งถ้าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในหน้านี้ จะได้สินค้าเป็นรุ่น iPad Air(2019)/iPad Pro10.5(2017) ตามปกติครับ
  ฿990.00
 • Hishield Paper Like Film iPad 9.7(2018)/(2017) (ฟิล์มวาดภาพ สำหรับ iPad)
  • ฟิล์มหน้าจอสำหรับ iPad 9.7(2018)/(2017)
  • ติดตั้งง่าย ด้วยการแบ่งแผ่นฟิล์มสำหรับลอกออกเป็น 3 ตอน
  • เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ให้ความรู้สึกคล้ายเขียนบนกระดาษจริง
  • เหมาะสำหรับงานเขียน จดบันทึก รวมไปถึงงานวาดภาพในระดับมืออาชีพ
  • ตัวอย่างภาพถ่ายสินค้าจริงด้านล่างทั้งหมด 425 จะใช้เป็นของรุ่น iPad Pro 11" ซึ่งแตกต่างกับรุ่น iPad 9.7(2018)/(2017) ตรงเรื่องขนาดหน้าจอครับ ซึ่งถ้าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในหน้านี้ จะได้สินค้าเป็นรุ่น iPad 9.7(2018)/(2017) ตามปกติครับ
  ฿890.00
 • Hishield Paper Like Film iPad Pro12.9(2018) (ฟิล์มวาดภาพ สำหรับ iPad)
  • ฟิล์มหน้าจอสำหรับ iPad Pro12.9(2018)
  • ติดตั้งง่าย ด้วยการแบ่งแผ่นฟิล์มสำหรับลอกออกเป็น 3 ตอน
  • เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ให้ความรู้สึกคล้ายเขียนบนกระดาษจริง
  • เหมาะสำหรับงานเขียน จดบันทึก รวมไปถึงงานวาดภาพในระดับมืออาชีพ
  • ตัวอย่างภาพถ่ายสินค้าจริงด้านล่างทั้งหมด 425 จะใช้เป็นของรุ่น iPad Pro 11" ซึ่งแตกต่างกับรุ่น iPad Pro12.9(2018) ตรงเรื่องขนาดหน้าจอครับ ซึ่งถ้าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในหน้านี้ จะได้สินค้าเป็นรุ่น iPad Pro12.9(2018) ตามปกติครับ
  ฿1,190.00
 • Hishield Paper Like Film iPad Pro11(2018) (ฟิล์มวาดภาพ สำหรับ iPad)
  • ฟิล์มหน้าจอสำหรับ iPad Pro11(2018)
  • ติดตั้งง่าย ด้วยการแบ่งแผ่นฟิล์มสำหรับลอกออกเป็น 3 ตอน
  • เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ให้ความรู้สึกคล้ายเขียนบนกระดาษจริง
  • เหมาะสำหรับงานเขียน จดบันทึก รวมไปถึงงานวาดภาพในระดับมืออาชีพ
  ฿990.00
 • Hishield Paper Like Film iPad Mini5 (ฟิล์มวาดภาพ สำหรับ iPad)
  • ฟิล์มหน้าจอสำหรับ iPad Mini5
  • ติดตั้งง่าย ด้วยการแบ่งแผ่นฟิล์มสำหรับลอกออกเป็น 3 ตอน
  • เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ให้ความรู้สึกคล้ายเขียนบนกระดาษจริง
  • เหมาะสำหรับงานเขียน จดบันทึก รวมไปถึงงานวาดภาพในระดับมืออาชีพ
  • ตัวอย่างภาพถ่ายสินค้าจริงด้านล่างทั้งหมด 425 จะใช้เป็นของรุ่น iPad Pro 11" ซึ่งแตกต่างกับรุ่น iPad Mini5 ตรงเรื่องขนาดหน้าจอครับ ซึ่งถ้าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในหน้านี้ จะได้สินค้าเป็นรุ่น iPad Mini5 ตามปกติครับ
  ฿790.00
 • Hishield UV Case friendly 3D Note 10+ ( กระจกนิรภัยกาวเเบบเต็มจอ Note 10+ )
  • กระจกนิรภัยเเบบเต็มจอมาพร้อมความแข็งระดับ 9H เเละความใสระดับ HD
  • กาวเต็มจอติดแน่นสนิททั่วหน้าจอ พร้อมทั้งทัชใช้งานลื่นไม่มีสะดุด
  • รองรับการใช้งานระบบสเเกนลายนิ้วมือ Ultrasonic Fingerprint
  • หาเคสสวมใส่ได้หลากหลาย (จากที่ 425degree ได้ทำการทดสอบ)

   

  ***กระจกนิรภัยรุ่นนี้จะต้องใช้งานควบคู่กับเครื่องฉาย UV เท่านั้นซึ่งในกล่องจะไม่ได้มีมาให้จึงสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่นะครับ Dawn mini UV/LED LAMP ( เครื่องฉาย UV ) คลิกที่นี่

   

  ฿1,190.00
หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5