Rhinoshield

รายการที่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 142

 • Rhinoshield Impact Skin ( ฟิล์มกันรอยด้านหลัง OnePlus 7 Pro )
  • วัสดุทำจากเนื้อฟิล์มไวนิลที่สามารถซับแรงกระแทกได้มากกว่ากระจก Gorilla Glass 3 ได้มากกว่าถึง 5 เท่า
  • มาพร้อมลวดลายที่สวยงาม พร้อมทั้งยังให้ผิวสัมผัสของแต่ละลวดลายที่แตกต่างกันออกไป
  • ออกเเบบมาให้ใช้งานร่วมกับเคสเเบรนด์ Rhinoshield CrashGuard NX / Rhinoshield MOD NX แบบไม่ใส่แผ่นหลังเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันตัวเครื่องได้มากยิ่งขึ้น
  • สามารถใส่กับตัวเคสแบบสวมหลังได้อีกด้วย (จากที่ 425degree ได้ทดสอบ)
  • ***รูปประกอบในรีวิวนี้จะมีรูปของรุ่น iPhone 11 Pro Max นะครับ ซึ่งตัวฟิล์มหลังดีไซน์เป็นแบบเดียวกัน ต่างกันแค่ขนาดเท่านั้นครับ
  เริ่มต้นที่: ฿649.00
  เริ่มต้นที่: ฿649.00
 • Rhinoshield Impact Skin ( ฟิล์มกันรอยด้านหลัง S10+ )
  • วัสดุทำจากเนื้อฟิล์มไวนิลที่สามารถซับแรงกระแทกได้มากกว่ากระจก Gorilla Glass 3 ได้มากกว่าถึง 5 เท่า
  • มาพร้อมลวดลายที่สวยงาม พร้อมทั้งยังให้ผิวสัมผัสของแต่ละลวดลายที่แตกต่างกันออกไป
  • ออกเเบบมาให้ใช้งานร่วมกับเคสเเบรนด์ Rhinoshield CrashGuard NX / Rhinoshield MOD NX แบบไม่ใส่แผ่นหลังเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันตัวเครื่องได้มากยิ่งขึ้น
  • สามารถใส่กับตัวเคสแบบสวมหลังได้อีกด้วย (จากที่ 425degree ได้ทดสอบ)
  • ***รูปประกอบในรีวิวนี้จะมีรูปของรุ่น iPhone 11 Pro Max นะครับ ซึ่งตัวฟิล์มหลังดีไซน์เป็นแบบเดียวกัน ต่างกันแค่ขนาดเท่านั้นครับ
  เริ่มต้นที่: ฿649.00
  เริ่มต้นที่: ฿649.00
 • Rhinoshield Impact Skin ( ฟิล์มกันรอยด้านหลัง Note 10+ )
  • วัสดุทำจากเนื้อฟิล์มไวนิลที่สามารถซับแรงกระแทกได้มากกว่ากระจก Gorilla Glass 3 ได้มากกว่าถึง 5 เท่า
  • มาพร้อมลวดลายที่สวยงาม พร้อมทั้งยังให้ผิวสัมผัสของแต่ละลวดลายที่แตกต่างกันออกไป
  • ออกเเบบมาให้ใช้งานร่วมกับเคสเเบรนด์ Rhinoshield CrashGuard NX / Rhinoshield MOD NX แบบไม่ใส่แผ่นหลังเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันตัวเครื่องได้มากยิ่งขึ้น
  • สามารถใส่กับตัวเคสแบบสวมหลังได้อีกด้วย (จากที่ 425degree ได้ทดสอบ)
  • ***รูปประกอบในรีวิวนี้จะมีรูปของรุ่น iPhone 11 Pro Max นะครับ ซึ่งตัวฟิล์มหลังดีไซน์เป็นแบบเดียวกัน ต่างกันแค่ขนาดเท่านั้นครับ
  เริ่มต้นที่: ฿649.00
  เริ่มต้นที่: ฿649.00
 • Rhinoshield Impact Skin ( ฟิล์มกันรอยด้านหลัง iPhone 11 )
  • วัสดุทำจากเนื้อฟิล์มไวนิลที่สามารถซับแรงกระแทกได้มากกว่ากระจก Gorilla Glass 3 ได้มากกว่าถึง 5 เท่า
  • มาพร้อมลวดลายที่สวยงาม พร้อมทั้งยังให้ผิวสัมผัสของแต่ละลวดลายที่แตกต่างกันออกไป
  • ออกเเบบมาให้ใช้งานร่วมกับเคสเเบรนด์ Rhinoshield CrashGuard NX / Rhinoshield MOD NX แบบไม่ใส่แผ่นหลังเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันตัวเครื่องได้มากยิ่งขึ้น
  • สามารถใส่กับตัวเคสแบบสวมหลังได้อีกด้วย (จากที่ 425degree ได้ทดสอบ)
  • ***รูปประกอบในรีวิวนี้จะมีรูปของรุ่น iPhone 11 Pro Max นะครับ ซึ่งตัวฟิล์มหลังดีไซน์เป็นแบบเดียวกัน ต่างกันแค่ขนาดเท่านั้นครับ
  เริ่มต้นที่: ฿649.00
  เริ่มต้นที่: ฿649.00
 • Rhinoshield Impact Skin ( ฟิล์มกันรอยด้านหลัง iPhone 11 Pro )
  • วัสดุทำจากเนื้อฟิล์มไวนิลที่สามารถซับแรงกระแทกได้มากกว่ากระจก Gorilla Glass 3 ได้มากกว่าถึง 5 เท่า
  • มาพร้อมลวดลายที่สวยงาม พร้อมทั้งยังให้ผิวสัมผัสของแต่ละลวดลายที่แตกต่างกันออกไป
  • ออกเเบบมาให้ใช้งานร่วมกับเคสเเบรนด์ Rhinoshield CrashGuard NX / Rhinoshield MOD NX แบบไม่ใส่แผ่นหลังเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันตัวเครื่องได้มากยิ่งขึ้น
  • สามารถใส่กับตัวเคสแบบสวมหลังได้อีกด้วย (จากที่ 425degree ได้ทดสอบ)
  • ***รูปประกอบในรีวิวนี้จะมีรูปของรุ่น iPhone 11 Pro Max นะครับ ซึ่งตัวฟิล์มหลังดีไซน์เป็นแบบเดียวกัน ต่างกันแค่ขนาดเท่านั้นครับ
  เริ่มต้นที่: ฿649.00
  เริ่มต้นที่: ฿649.00
 • Rhinoshield Impact Skin ( ฟิล์มกันรอยด้านหลัง iPhone 11 Pro Max )
  • วัสดุทำจากเนื้อฟิล์มไวนิลที่สามารถซับแรงกระแทกได้มากกว่ากระจก Gorilla Glass 3 ได้มากกว่าถึง 5 เท่า
  • มาพร้อมลวดลายที่สวยงาม พร้อมทั้งยังให้ผิวสัมผัสของแต่ละลวดลายที่แตกต่างกันออกไป
  • ออกเเบบมาให้ใช้งานร่วมกับเคสเเบรนด์ Rhinoshield CrashGuard NX / Rhinoshield MOD NX แบบไม่ใส่แผ่นหลังเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันตัวเครื่องได้มากยิ่งขึ้น
  • สามารถใส่กับตัวเคสแบบสวมหลังได้อีกด้วย (จากที่ 425degree ได้ทดสอบ) 
  เริ่มต้นที่: ฿649.00
  เริ่มต้นที่: ฿649.00
 • Rhinoshield Mod NX / CG NX Rim ( ขอบเคส Rhinoshield Mod NX / CG NX สำหรับ iPhone 11 / XR )
  • ขอบเคสที่ออกแบบมาเพื่อ Rhinoshield Mod NX เเละ Rhinoshield CrashGuard NX เพื่อช่วยเปลี่ยนสีสันสร้างความแตกต่างให้กับเคสของคุณได้เป็นอย่างดี
  • รุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับ iPhone 11 / iPhone XR
  เริ่มต้นที่: ฿150.00
  เริ่มต้นที่: ฿150.00
 • Rhinoshield Mod NX / CG NX Rim ( ขอบเคส Rhinoshield Mod NX / CG NX สำหรับ iPhone 11 Pro / Xs/X )
  • ขอบเคสที่ออกแบบมาเพื่อ Rhinoshield Mod NX เเละ Rhinoshield CrashGuard NX เพื่อช่วยเปลี่ยนสีสันสร้างความแตกต่างให้กับเคสของคุณได้เป็นอย่างดี
  • รุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับ iPhone 11 Pro / iPhone Xs/X
  เริ่มต้นที่: ฿150.00
  เริ่มต้นที่: ฿150.00
 • Rhinoshield Mod NX / CG NX Rim ( ขอบเคส Rhinoshield Mod NX / CG NX สำหรับ iPhone 11 Pro Max/ Xs Max )
  • ขอบเคสที่ออกแบบมาเพื่อ Rhinoshield Mod NX เเละ Rhinoshield CrashGuard NX เพื่อช่วยเปลี่ยนสีสันสร้างความแตกต่างให้กับเคสของคุณได้เป็นอย่างดี
  • รุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับ iPhone 11 Pro Max / iPhone Xs Max
  เริ่มต้นที่: ฿150.00
  เริ่มต้นที่: ฿150.00
 • Rhinoshield Crashguard NX Case ( เคส iPhone 11 )
  • เคส Bumper กันกระแทกที่ถูกปรับโฉมมาได้อย่างสวยงาม
  • ผ่านการทดสอบ Drop Test ที่ความสูง 3.5 เมตร ซึ่งเป็นความสูงที่เกินมาตรฐานกันกระแทก Military Standard ซึ่งวัดที่ความสูง 1.2 เมตร
  • ตัวเคสทำจากวัสดุ Custom Formulated Polymer เป็นพลาสติกที่ทาง Evolutive Lab คิดค้นขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ
  • รุ่นนี้มีความพิเศษที่มาพร้อม Rim เเละปุ่ม Buttons เปลี่ยนสีได้จึงทำให้สนุกกับการใช้ตัวเคสมากยิ่งขึ้น
  เริ่มต้นที่: ฿890.00
  เริ่มต้นที่: ฿890.00
 • Rhinoshield Crashguard NX Case ( เคส iPhone 11 Pro )
  • เคส Bumper กันกระแทกที่ถูกปรับโฉมมาได้อย่างสวยงาม
  • ผ่านการทดสอบ Drop Test ที่ความสูง 3.5 เมตร ซึ่งเป็นความสูงที่เกินมาตรฐานกันกระแทก Military Standard ซึ่งวัดที่ความสูง 1.2 เมตร
  • ตัวเคสทำจากวัสดุ Custom Formulated Polymer เป็นพลาสติกที่ทาง Evolutive Lab คิดค้นขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ
  • รุ่นนี้มีความพิเศษที่มาพร้อม Rim เเละปุ่ม Buttons เปลี่ยนสีได้จึงทำให้สนุกกับการใช้ตัวเคสมากยิ่งขึ้น
  เริ่มต้นที่: ฿890.00
  เริ่มต้นที่: ฿890.00
 • Rhinoshield Crashguard NX Case ( เคส iPhone 11 Pro Max )
  • เคส Bumper กันกระแทกที่ถูกปรับโฉมมาได้อย่างสวยงาม
  • ผ่านการทดสอบ Drop Test ที่ความสูง 3.5 เมตร ซึ่งเป็นความสูงที่เกินมาตรฐานกันกระแทก Military Standard ซึ่งวัดที่ความสูง 1.2 เมตร
  • ตัวเคสทำจากวัสดุ Custom Formulated Polymer เป็นพลาสติกที่ทาง Evolutive Lab คิดค้นขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ
  • รุ่นนี้มีความพิเศษที่มาพร้อม Rim เเละปุ่ม Buttons เปลี่ยนสีได้จึงทำให้สนุกกับการใช้ตัวเคสมากยิ่งขึ้น
  เริ่มต้นที่: ฿890.00
  เริ่มต้นที่: ฿890.00
หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5